Arkiv för november 2013

Antal poster: 12

Behovet av inhyrda från bemanningsföretag ökar inom teknikföretagen

Av Hans Uhrus, 05 Nov 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Teknikföretagen är en medlemsorganisation som företräder 3 600 medlemsföretag inom teknikområdet. I en nyligen publicerad rapport ”Teknikföretags inhyrning av personal 2013 – en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag” konstateras att inom teknikföretag så ökar antalet inhyrda från bemanningsföretag samtidigt som antalet konsulter från konsultföretag minskar.

Återhämtningen fortsätter för bemanningsbranschen

Av Hans Uhrus, 04 Nov 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern

Återhämtningen fortsätter för bemanningsbranschen. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. Det framgår idag av Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 (Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.) Bemanningsbarometern presenteras idag och kommenteras i Svenska Dagbladet av Förbundsdirektör Henrik Bäckström och […]

Sida 2 av 212