Tryggheten för bemanningsanställda hotas

·
Av Hans Uhrus, 29 Nov 2013

Bemanning matris

Socialdemokraterna och LO har presenterat ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet. Detta gäller bland annat för bemanningsföretagen, där tryggheten för 60 000 helårsanställda står på spel.

Bemanningsföretagen har tillsammans med facken arbetat under två decennier för att komma ifrån den situationen. Genom att gå mot längre uppdrag på kundsidan och längre avtal på medarbetarsidan har branschen kunnat växa samtidigt som medarbetarna åtnjuter världens bästa avtal för bemanningsanställda. Nu vill LO och S korta kundavtalen, men behålla långa anställningar. Det visar på en oförståelse för företagandets villkor.

Kravet är ett uttryck för en beklämmande vilja att lagstifta om det som är parternas ansvar. Parterna har förhandlat och avtalat om detta och långa uppdrag och anställningar är den svenska modellen för bemanning. Förslaget innebär dessutom en tillbakagång till en mer restriktiv och företagsfientlig politik från Socialdemokraternas sida.