Hyrläkarna är lösningen, inte problemet


Av Henrik Bäckström, 21 Nov 2013

dalahäst

Foto: Snotra Viking

Landstinget i Dalarna är i akut vårdkris enligt dt.se. Hälften av läkarvakanserna är otillsatta. På nästan alla vårdcentraler i landstinget saknas läkare. Närmare 100 sammanlagt. Primärvårdssamordnaren ser bara problem med att hyra in resursläkare. Lyckligtvis bygger hennes problem på missförstånd.

Det blir inte dyrare att hyra in.

Inte i direkta kostnader. Resursläkare är betydligt effektivare då deras uppdrag primärt är att utföra vård och inte administration eller annan kringverksamhet. Ofta innebär anlitande av resursläkare i primärvården att vårdkedjan kommer igång. Alternativet är ju att vårdpersonalen i nästa led inte erhåller någon patient. I slutändan utförs ingen vård överhuvudtaget.

Allra minst i indirekta kostnader då landstinget inte levererar enligt sitt uppdrag och patienter riskerar sjukskrivning med tillhörande produktionsbortfall för patientens arbetsgivare.

Landstingets problem är att de inte erbjuder den vård skattebetalarna redan betalat för och som de har rätt till. Det är problemet. Vart går skattepengarna som skulle gått till vården nu?

Kostnaderna för de 100 läkare som inte vill eller kan ta anställning hos landstinget i Dalarna måste rimligen ha ingått i budgeten för detta år. Vad gör landstinget för dessa pengar?

Primärvårdssamordnarens andra problem anges vara att patienter får träffa flera läkare. Det ger ju patienten gratis en second opinion, vilket ofta framhålls som bra och ökar kvalitén i vården.

Därtill innebär anlitande av resursläkare att patienten får tillgång till vårdinsatser från en läkare med bred erfarenhet från många patienter och många vårdsituationer och olika vårdställen.

Nej kära primärvårdssamordnare. Att hyra in är inte ditt problem. Att hyra in är lösningen. Problemet är att ni i landstinget inte levererar det skattebetalarna har rätt till.