Arbetsmiljön och arbetsskadestatistiken inom bemanningsbranschen

·
Av Hans Uhrus, 20 Nov 2013

Statistik bemanning

Arbetsmiljön för de som jobbar på bemanningsföretag har varit i fokus under senaste tiden. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har debatterats, med blandad saklighet. Att dra slutsattser om den svenska arbetsmarknaden från en forskningssammanställning som saknar relevans för svenska förhållanden sänker trovärdigheten skriver Bemanningsföretagen.
Vid en presentation gjord av forskarna som sammanställt rapporten konstaterade de att den befintliga statistiken är otillräcklig för att kunna dra några slutsattser om arbetsmiljön i bemanningsbranschen. Därför krävs det arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden. ”Medarbetarna är den viktigaste tillgången i ett bemanningsföretag och att minimera arbetsskadorna har hög prioritet. Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden. För detta verkar nu krävas att regeringen förändrar uppdraget åt Arbetsmiljöverket”.