Vi är de riktiga jobbförmedlarna


Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Nov 2013

ung på jobb

Det finns ingen som helst tvekan om att ett jobb i bemanningsbranschen är bästa vägen till andra jobb. Hälften av alla företag som hyrt in personal har erbjudit anställning till någon av de inhyrda.

Det visar rapporten Personalinhyrningen i Sverige, en studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag under förra året.

Vi kanske skulle börja kalla oss för arbetsförmedlare istället?