Koka soppa på en halv spik


Av Henrik Bäckström, 15 Nov 2013

Bild: Micke Nordin

Bild: Micke Nordin

Jag läste Arbetsmiljöverkets senaste rapport, en forskningssammanställning gjord av Tommy Isidorsson på Göteborgs universitet. De har letat efter svensk och internationell evidens att bemanningsjobb är hälsovådligt. De hittade totalt endast 45 studier, varav de flesta intervjubaserade och mycket från USA. Denna tunna soppa föranledde Arbetsmiljöverket att gå ut med ett pressmeddelande.

Återigen: Forskarna konstaterar att det finns ytterligt begränsat med studier. Och dessa få studier gäller bemanningsjobb i andra länder, som har helt andra regler för personaluthyrning än vi har i Sverige. De flesta internationella studier har dessutom sammanfört alla visstidsanställda med bemanningsanställda.

Ändå blir AMV:s slutsats: sämre psykosocial hälsa för bemanningsanställda!

Snacka om att koka soppa på ingenting.