Arbetsmiljön i bemanningsföretag och dess statistik

·
Av Hans Uhrus, 13 Nov 2013

Arbetsmiljöverkets projektrapport om arbetsskador i bemanningsbranschen, som publicerades nyligen, innehåller många brister och felaktigheter. Rapporten bygger bland annat på felaktig statistik.”Statistiken är tyvärr oanvändbar” och ”En myndighet med statistikansvar måste hålla högre analysnivå” säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, i ett skarpt formulerat svar till Arbetsmiljöverket.
I dagens Svenska Dagblad kommenteras detta och Bemanningsföretagen har idag publicerat sin svarsinlaga till myndigheten där flera felaktigheter uppmärksammas samt lyfter fram flera konkreta förbättringsförslag. Vidare efterfrågas en arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden.