”Framtiden är inhyrd”


Av Hans Uhrus, 11 Nov 2013

Focus

”Framtiden är inhyrd” skriver tidningen Fokus i fredagens nummer (2013-11-08). Artikeln är en kortfattad beskrivning som refererar till förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund som verkade för en lagändring som banade väg för legitimiteten av bemanningsföretagen. Artikeln beskriver den flexibilitet som bemanningsföretagen ger för företag och offentlig verksamhet. Man lyfter även fram att bemanningsbranschen är en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och personer med ickesvensk härkomst. För dessa är andelen i bemanningsföretag dubbelt så hög som på den övriga arbetsmarknaden. För ungdomar är det mer än tre gånger så vanligt att man jobbar i bemanningsbranschen i jämförelse med hela arbetsmarknaden. I USA är bemanningsbranschen den bransch som skapar flest nya arbetstillfällen.

Artikeln belyser även de diskussioner som finns inom andra branscher om ytterligande användande av bemanningsföretag och slutligen en kort reflektion om hur olika partier ställer sig till bemanningsbranschen. Klart är att jobben, arbetsmarknaden, arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen är ett högintressant område som kommer att få ytterligare aktualitet i den nu uppstartande valrörelsen.

Vi kommer att få höra mycket mer om bemanningsbranschen och den flexibilitet, valfrihet och möjlighet som den ger.