Bemanningsbolagen är bra för sjukvården

·
Av Hans Uhrus, 08 Nov 2013

Vårdbemanning

”Bemanningsbolagen är bra för sjukvården” framgår idag (2013-11-08) i ledaren i Dagens Industri. Den svenska vårdapparaten har en stor utmaning i att finna lösningar på den bemanningsproblematik som vi har idag. I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att lösa akuta behov av personal, vårdkvalitet och patienternas säkerhet. Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för att lösa ett akut behov, både på de stora sjukhusen i de stora orterna, men kanske ännu mer på de platser som ligger långt ifrån storstaden och har utmaningar att kunna anställa personal.

Det är enkelt att man vid en belysning av bemanningsbranschen faller in i missvisande ekonomiska resonemang. När man belyser kostnaderna för att anlita bemanningsföretag bör man även se på effektiviteten. Exempelvis genom att bryta ner kostnaderna för hur mycket den inhyrda läkaren kostar per patientkontakt och jämföra den kostnaden med kostnaden för den fastanställde läkaren på vårdcentralen eller sjukhuset och dennes kostnad per patientkontakt.

Alternativet till ett ”bemannat” arbetspass är inte bara att just den arbetsinsatsen uteblir. En rad andra funktioner i vårdapparaten drabbas också. I debattartikeln lyfts även ett intressant exempel fram: ”Saknas narkosläkare drabbas givetvis den patient som skulle opereras. Men pengar slösas också på en sysslolös kirurg, operationssköterskor, narkossköterskor och på en plats som står tom på uppvakningsavdelningen.” Förutom dessa kostnader drabbas även patienten av väntan, oro och i förlängningen en längre tid som ickefrisk, vilket i många fall innebär hinder från att arbeta. Bemanningsföretagens lösningar för vårdsektorn är viktiga för patienten, samhället och vårdapparaten.