Lås inte in jobben

·
Av Henrik Bäckström, 07 Nov 2013

I förra veckan deltog jag i ett seminarium arrangerat av bland andra jämställdhetsdelegationen om hur man får fler män att jobba i den kvinnodominerade offentliga vården. Svaret är att man öppnar upp för flera alternativ till vårdjobb!

Människor måste kunna välja mellan olika karriärvägar och alternativ som att starta eget, vara anställd hos litet företag, hos storföretag, eller inom offentliga sektorn. Vi kan inte bara ha en enda möjlig karriärväg hos en enda aktör inom vården.

Jämför med de karriärvägar som finns för en jurist. Juristen kan jobba som statligt anställd domare, som privatanställd advokat vid stor byrå, vid liten byrå, starta egen byrå, jobba som bolagsjurist, jobba internationellt vid organisation som EU, FN, jobba som rådgivare på ett arbetsgivarförbund etc etc.

Den dagen vårdbiträdet har lika många valmöjligheter, den dagen får vi också flera män i vårdjobb.

Bemanningsföretagen är i dag ett starkt alternativ för exempelvis sjuksköterskor. Det innebär att det finns alternativ till arbetstider, scheman, villkor och lön.

Målet för jämställdhetsarbetet måste vara att alla yrkesgrupper har tillgång till en rik flora av karriärmöjligheter. Öppna upp arbetsmarknaden! Lås inte in jobben!