Behovet av inhyrda från bemanningsföretag ökar inom teknikföretagen

·
Av Hans Uhrus, 05 Nov 2013

Nalle

Teknikföretagen är en medlemsorganisation som företräder 3 600 medlemsföretag inom teknikområdet. I en nyligen publicerad rapport ”Teknikföretags inhyrning av personal 2013 – en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag” konstateras att inom teknikföretag så ökar antalet inhyrda från bemanningsföretag samtidigt som antalet konsulter från konsultföretag minskar.

Andelen externa personer inom teknikföretagen i relation till den totala mängden som arbetar i branschen är avsevärt högre än i arbetslivet generellt och uppgår till ungefär 12 procent.  Drygt 34 000 av de personer som jobbar inom teknikföretag kommer från externa aktörer. Av dessa är drygt 17 000 personer inhyrda från bemanningsföretag, vilket motsvarar 5,8 procent av de anställda.  Detta är cirka tre gånger så mycket som på arbetsmarknaden generellt.

Ofta handlar det om snabba och specifika behov under kortare eller längre perioder som kräver viss spetskompetens och erfarenhet. Vidare efterfrågas under tidsbestämda projekt specialister med specifik kompetens.

Återigen ser vi att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion i en väl fungerande flexibel arbetsmarknad. Branschen ger möjligheter att tillföra spetskompetens som är värdefullt för uppdragsgivaren samtidigt som individen får möjlighet att bygga och utveckla sin egna kompetens samt erhålla en erfarenhetspåbyggnad.