Arkiv för november 2013

Antal poster: 12

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Av Hans Uhrus, 29 Nov 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Socialdemokraterna och LO har presenterat ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet. Detta gäller bland annat för bemanningsföretagen, där tryggheten för 60 000 helårsanställda står på spel.

Vi är de riktiga jobbförmedlarna 2

Av Lena Martinell Åkerblom, 25 Nov 2013
Arbetsförmedling

Det finns ingen tvekan om att bemanningsbranschen är snabbaste vägen till jobb. Hälften, 46 procent, av bemanningskonsulterna som kontaktade ett bemanningsföretag fick jobb inom en vecka. Det visar rapporten Jobbet i bemanningsbranschen, en studie av de bemanningsanställdas situation, i början av förra året. Slå det om ni kan, Arbetsförmedlingen. Ni skriver på SvD Brännpunkt förra måndagen […]

Hyrläkarna är lösningen, inte problemet

Av Henrik Bäckström, 21 Nov 2013
Vård

Landstinget i Dalarna är i akut vårdkris enligt dt.se. Hälften av läkarvakanserna är otillsatta. På nästan alla vårdcentraler i landstinget saknas läkare. Närmare 100 sammanlagt. Primärvårdssamordnaren ser bara problem med att hyra in resursläkare. Lyckligtvis bygger hennes problem på missförstånd. Det blir inte dyrare att hyra in. Inte i direkta kostnader. Resursläkare är betydligt effektivare […]

Arbetsmiljön och arbetsskadestatistiken inom bemanningsbranschen

Av Hans Uhrus, 20 Nov 2013
Arbetsmiljö · Bemanningsbranschen

Arbetsmiljön för de som jobbar på bemanningsföretag har varit i fokus under senaste tiden. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har debatterats, med blandad saklighet. Att dra slutsattser om den svenska arbetsmarknaden från en forskningssammanställning som saknar relevans för svenska förhållanden sänker trovärdigheten skriver Bemanningsföretagen.

Vi är de riktiga jobbförmedlarna

Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Nov 2013
Arbetsförmedling

Det finns ingen som helst tvekan om att ett jobb i bemanningsbranschen är bästa vägen till andra jobb. Hälften av alla företag som hyrt in personal har erbjudit anställning till någon av de inhyrda. Det visar rapporten Personalinhyrningen i Sverige, en studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag under förra året. Vi kanske skulle börja […]

Koka soppa på en halv spik

Av Henrik Bäckström, 15 Nov 2013
Arbetsmiljö

Jag läste Arbetsmiljöverkets senaste rapport, en forskningssammanställning gjord av Tommy Isidorsson på Göteborgs universitet. De har letat efter svensk och internationell evidens att bemanningsjobb är hälsovådligt. De hittade totalt endast 45 studier, varav de flesta intervjubaserade och mycket från USA. Denna tunna soppa föranledde Arbetsmiljöverket att gå ut med ett pressmeddelande. Återigen: Forskarna konstaterar att […]

Arbetsmiljön i bemanningsföretag och dess statistik

Av Hans Uhrus, 13 Nov 2013
Arbetsmiljö · Bemanningsbranschen

Arbetsmiljöverkets projektrapport om arbetsskador i bemanningsbranschen, som publicerades nyligen, innehåller många brister och felaktigheter. Rapporten bygger bland annat på felaktig statistik.

”Framtiden är inhyrd”

Av Hans Uhrus, 11 Nov 2013
Arbetsmarknad

”Framtiden är inhyrd” skriver tidningen Fokus i fredagens nummer (2013-11-08). Artikeln är en kortfattad beskrivning som refererar till förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund som verkade för en lagändring som banade väg för legitimiteten av bemanningsföretagen. Artikeln beskriver den flexibilitet som bemanningsföretagen ger för företag och offentlig verksamhet. Man lyfter även fram att bemanningsbranschen är en väg […]

Bemanningsbolagen är bra för sjukvården

Av Hans Uhrus, 08 Nov 2013
Bemanningsbranschen · Vård

”Bemanningsbolagen är bra för sjukvården” framgår idag (2013-11-08) i ledaren i Dagens Industri. Den svenska vårdapparaten har en stor utmaning i att finna lösningar på den bemanningsproblematik som vi har idag. I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att lösa akuta behov av personal, vårdkvalitet och patienternas säkerhet. Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för att lösa […]

Lås inte in jobben

Av Henrik Bäckström, 07 Nov 2013
Arbetsmarknad · Vård

I förra veckan deltog jag i ett seminarium arrangerat av bland andra jämställdhetsdelegationen om hur man får fler män att jobba i den kvinnodominerade offentliga vården. Svaret är att man öppnar upp för flera alternativ till vårdjobb! Människor måste kunna välja mellan olika karriärvägar och alternativ som att starta eget, vara anställd hos litet företag, […]

Sida 1 av 212