En viktig aktör i den svenska vårdapparaten

·
Av Hans Uhrus, 30 Okt 2013

I Dagens industri (papperstidningen och bitvis på webben) behandlas den viktiga resursen för svensk sjukvård som bemanningsföretagens personal utgör. Det råder en stor brist inom vårdapparaten på resurser i form av både specialister och generalister. Ibland får diskussionen om detta missvisande proportioner. Det är intressant att se att kostnaden för bemanningsföretagens tjänster fortfarande är mycket låg och ligger runt 2 procent av den totala lönekostnaden i kommuner och landsting vad gäller vård.