Bryt upp den förlegade Arbetsförmedlingen

·
Av Hans Uhrus, 28 Okt 2013

Bryt upp den förlegade Arbetsförmedlingen

Clas Olsson, Arbetsförmedlingens tillförordnad generaldirektör, Annika Qarlsson, Centerpartiets riksdagspolitiker som är ordinarie ledamot i Arbetsmarknadsutskottet samt Tomas Petti, VD på TSL, debatterade Centerpartiets förslag till en förändrad Arbetsförmedling i fredags (25 okt) vid Centerpartiets presentation av deras modellförslag för en förnyad arbetsförmedling. 

Vi har idag en arbetslöshet som överstiger 380 000 personer. (I EU är motsvarande siffra över 19 000 000 personer.) Den svenska Arbetsförmedlingen har ett mycket lågt förtroende i samhället och en skrämmande brist på effektivitet. I dag förmedlar varje arbetsförmedlare 2,7 jobb per år till en kostnad på 197 000 kronor per jobb.

Det kommer nu fram förslag på hur man ska hantera arbetsförmedlingens roll och framtida uppdrag. Centerpartiet presenterade sin modell vid en presentation i fredags. Det är en komplex frågeställning där det bland annat diskuteras om Jobbpeng, ökad valfrihet för den enskilde, en renodling av arbetsförmedlingens roll, ett ersättningssystem baserat på uppnådda resultat och någon form av ratingssystem där det sker en kontinuerlig utvärderingsarbete. För att nå rätt i sitt nytänkande föreslås att man startar med en pilotverksamhet för att därfter förändra hela förmedlingens verksamhet.

Naturligtvis anser vi att man ska dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns inom området från bemanningsbranschens aktörer. I över 20 år har (idag) 500 företag verkat med matchning, rekrytering och uthyrning. Det är en komplex frågeställning som innefattar hur man ska effektivisera matchningen, säkerställa kvalitet och frågan om aktörer både ska förmedla jobb och samtidigt vara granskande instans för bidrag. Bemanningsföretagen välkomnar en dialog och aktiv debatt med oss om morgondagens arbetsförmedling. Vi kan arbetsmarknaden, vet vilka lösningar som fungerar och välkomnar ett effektivt nytänkande.