Arbetsförmedling som ger jobb åt 85 procent

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 17 Okt 2013

Baanbrekend Friesland

Bästa receptet för en fungerande arbetsförmedling är samarbete mellan det offentliga och privata aktörer. I Leeuwarden i Nederländerna finns ett av nio samarbeten mellan en kommun och ett bemanningsföretag. Rollerna är tydliga, det offentliga bestämmer vem som får delta och företaget sköter matchningen.

I Sverige talar AF myndigt om för aktörerna vad de ska göra, det vill säga coacha arbetssökande. I det nederländska exemplet finns istället det gemensamma målet att sätta individer i riktiga jobb. Resultatet talar för sig själv. 85 procent av deltagarna har jobb i minst sex månader. I år har 230 personer fått jobb hittills.

Baanbreken, banbrytande på svenska, heter samarbetet mellan Leeuwardens kommun och Randstad. Här arbetar ett team med personal från både kommun och bemanningsföretag tillsammans under gemensam ledning med det gemensamma målet att få så många som möjligt i jobb. Deltagarna i Baanbreken är arbetslösa som sökt socialbidrag.

Arbetsfördelningen mellan aktörerna är väldigt tydlig. Kommunen sköter det en myndighet bör göra – bedömer vilka individer som kan börja jobba, ser till att de är med på de aktiviteter som ordnas och betalar ut socialbidraget. Randstad dammsuger orten efter arbetsgivare som kan erbjuda jobb och ser till att rätt arbetssökande matchas med rätt arbetsgivare.

Ersättningen till företaget är tredelad; en del betalas ut när individen går in i projektet, andra delen efter att individen haft jobb i tre månader och tredje och sista utbetalningen sker efter sex månader i jobb. Och det handlar bara om riktiga jobb med lön. Inga kommunala eller statliga bidrag.

Arbetsförmedlingen i Leeuwarden då? Ja de sköter platsbanken på nätet och hanterar a-kassan.

I Leeuwarden kännetecknas förmedling av jobb till arbetslösa av att var och en gör det den är bäst på. Kanske vi får se detta bli verklighet i Sverige snart? När arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson talar om sina politiska prioriteringar handlar det om fler jobb, hennes recept innehåller sänkta trösklar och förbättrad matchning.

Baanbrekend på nederländska betyder banbrytande. Men baan betyder också jobb.