Vi kan fixa jobb åt unga

· ·
Av Henrik Bäckström, 14 Okt 2013

Denna vecka åker vår nya arbetsmarknadsminister på sitt första ministerrådsmöte i Luxemburg. I ett uttalande till pressen säger minister Svantesson att hon särskilt ser fram emot en diskussion om ungdomsarbetslösheten inom EU. Den höga arbetslösheten bland unga i Europa har pekats ut som en av de viktigaste frågorna på EU:s dagordning.

Låt oss då bara påminna om att bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24, 37 procent, jämfört med näringslivet i stort, 11 procent. Åldersgruppen 25-34 år är 34 procent av de anställda i bemanningsbranschen, jämfört med 21 procent i näringslivet i stort.

Vi är redan på spåret och är gärna med och löser problemet med ungdomsarbetslösheten!

Rapporten Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen.