Branschen i Europa visar sitt stöd


Av Lena Martinell Åkerblom, 30 Sep 2013

shutterstock_142174477

Den här veckan är Stockholm centrum i bemanningsbranschen i Europa, då den europeiska branschorganisationen Eurociett förlägger sitt styrelsemöte hit. Anledningen är att Sverige går i bräschen för att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer.

Bemanningsföretagen har lämnat in fyra klagomål till EU som gäller bristerna i Sveriges genomförande.

Som vi tidigare berättat om har Eurociett också inrättat en arbetsgrupp för att stärka det nationella arbetet med att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer.