Bemanning skapar jobb och innanförskap


Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2013

Bemanningsbarometer

Illustration: Mathias Landefjord

Anställda i bemanningsföretag är anställda tills vidare. Med andra ord minskar inte antalet fasta anställningar på grund av att bemanningsbranschen växer. Motsatsen ses i företag som bara har tillfälligt behov av en viss kompetens och inte kan erbjuda någon en fast anställning.

  • Bemanningsföretagen minskar antalet visstidsanställda.
  • På vart tredje kundföretag har det, enligt återkommande studier i Sverige såväl som internationellt, skapats jobb som annars inte hade funnits.
  • Bemanning skapar en arbetsmarknad byggd på kompetens där alla får plats.
  • Bemanningsföretagens möjligheter att hjälpa flera olika kunder samtidigt gör arbetsmarknaden mer effektiv och skapar totalt sett en större kaka att dela på.