Arbetsmarknadsprofessor: Fyra förslag för utvecklad arbetsförmedling


Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2013

© Prof Dan Finn, University of Portsmouth

© Prof Dan Finn, University of Portsmouth

I dag har regeringen aviserat att man avser se över Arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Ett välkommet grepp, vilket för tankarna till vårt seminarium i Almedalen i somras. Vi hade bjudit in den brittiske professorn Dan Finn som studerat arbetsförmedlingar världen över.

Många länder har konstaterat att den traditionella arbetsförmedlingen inte håller för dagens arbetsmarknad och därmed han man gått den långa vägen som kantas av försök och misstag.

Dan Finn framförde att i synnerhet fyra punkter är centrala att överväga när ett land uppgraderar sin arbetsförmedling från efterkrigsoffentligt monopol till dagens modell.

Nyckelfrågan är om Sverige önskar införa ett offentlig-privat system. Så är ju fallet, då regeringen tagit några kliv på den vägen de senaste åren.

Då menar Dan Finn att följande aspekter bör utredas:

1. Vilken typ av arbetsförmedling vill Sverige utveckla? Hur fungerar dagens arbetsförmedlingsmodell, vilken kapacitet har den och hur kan den utvecklas.

2. Vem ska utforma kontrakten, genomföra upphandlingar och utvärdera arbetsförmedlingsinsatserna?

3. Hur behöver existerande kontrakt, upphandlingar och leveranskriterier vidareutvecklas, för att möte arbetsmarknadspolitiska mål och förbättra effektiviteten?

4. Hur tillförsäkras de arbetslösa rätt hjälp med avseende på avstånd från arbetsmarknaden, stödformer, hitta rätt hjälp, beroende av sin arbetsförmedlare.

Dessa fyra punkter har ju varit uppe på agendan i en mängd olika sammanhang, men alltid lösryckta från varandra. Det handlar ju om fyra perspektiv som måste vävas samman:

  • politikernas vision,
  • tjänstemännens systemutformning,
  • omställningsföretagens förutsättningar för leverans och
  • de arbetslösas förutsättningar att hitta rätt i nytt system.

Dessa punkter kan vara lämpliga som utgångspunkter för den utredning som tillsätts. Glöm bara ej att gräva djupt i respektive punkt, samtidigt som helheten måste hållas ihop.