Kärnverksamhet Personal


Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Sep 2013

Bemanningsföretag är specialister på personal. En av fördelarna med att jobba för ett bemanningsföretag är att man lättare kan byta arbetsplats, utan att för den skull behöva byta anställning.

Vid eventuella problem på arbetsplatsen ska den anställde alltid kontakta sin chef på bemanningsföretaget.

En dålig arbetsmiljö är en orsak till att många bemanningsföretag tackar nej till kunduppdrag.

Det är bemanningsföretaget som är arbetsgivaren och som garanterar anställningstryggheten, som i många fall är bättre i ett bemanningsföretag där det finns fler vägar till nya uppdrag.