Många vägar till jobb

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Sep 2013

Det finns många vägar till jobb det jobb du och jag har idag. Gemensamt för de flesta är dock att det krävdes arbetslivserfarenhet. Idag får många unga den första arbetslivserfarenheten i bemanningsbranschen.

Peter Badh gick den nya yrkesutbildningen MultiSkill i våras, ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Borås stad och Bemanningsföretagen. Den teoretiska utbildningen stod Borås stad för och praktiken stod våra medlemmar för. I en intervju säger Peter bland annat att praktiken gav möjlighet att bygga upp ett kontaktnät. Peter gillar bemanningsbranschen och säger att den är ett naturligt sätt både att söka jobb och arbeta inom.

Företagen i bemanningsbranschen vill gärna ta emot unga som vill ha arbetslivserfarenhet och jobb. Därför samarbetar Bemanningsföretagen med utbildningsanordnare. Vi har haft flera pilotprojekt det senaste året, ett av dem är MultiSkill i Borås som nämns ovan, en utbildning inom lager/logistik med praktik på olika arbetsplatser via våra medlemmars försorg.

Min arbetslivserfarenhet fick jag på sommarjobb. Jag började med att sortera och kontrollräkna postgiroblanketter, avancerade till kassan på en stormarknad och så småningom växeln på en statlig myndighet. Peter får sin arbetslivserfarenhet i bemanningsbranschen.