Arkiv för september 2013

Antal poster: 8

Branschen i Europa visar sitt stöd

Av Lena Martinell Åkerblom, 30 Sep 2013
Bemanningsdirektivet

Den här veckan är Stockholm centrum i bemanningsbranschen i Europa, då den europeiska branschorganisationen Eurociett förlägger sitt styrelsemöte hit. Anledningen är att Sverige går i bräschen för att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer. Bemanningsföretagen har lämnat in fyra klagomål till EU som gäller bristerna i Sveriges genomförande. Som vi tidigare […]

Bemanning skapar jobb och innanförskap

Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2013
Arbetsmarknad

Anställda i bemanningsföretag är anställda tills vidare. Med andra ord minskar inte antalet fasta anställningar på grund av att bemanningsbranschen växer. Motsatsen ses i företag som bara har tillfälligt behov av en viss kompetens och inte kan erbjuda någon en fast anställning. Bemanningsföretagen minskar antalet visstidsanställda. På vart tredje kundföretag har det, enligt återkommande studier […]

Arbetsmarknadsprofessor: Fyra förslag för utvecklad arbetsförmedling

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2013
Arbetsförmedling

I dag har regeringen aviserat att man avser se över Arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Ett välkommet grepp, vilket för tankarna till vårt seminarium i Almedalen i somras. Vi hade bjudit in den brittiske professorn Dan Finn som studerat arbetsförmedlingar världen över. Många länder har konstaterat att den traditionella arbetsförmedlingen inte håller för dagens arbetsmarknad och […]

Det byråkratiska misslyckandet

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2013
Arbetsförmedling · Omställning

Vanligtvis brukar politiker initiera offentliga åtgärder när marknaden eller andra privata lösningar inte klarar av en samhällsuppgift. Då brukar nationalekonomen säga att vi har ett marknadsmisslyckande, varför offentliga åtgärder är av nöden. Jag har dock inte, efter idogt letande på nätet, hittat den motsatta termen som man skulle kunna benämna ”byråkratiskt misslyckande”. Alltså en situation […]

Nedgången har mattats av

Av Lena Martinell Åkerblom, 13 Sep 2013
Bemanningsbranschen · Bemanningsindikatorn

I morse släppte vi Bemanningsindikatorn för andra kvartalet 2013. Den visar en omsättningsminskning med 4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det är en lägre minskningstakt än första kvartalet, vilket vårt pressmeddelande berättar mer om. Snart släpper vi Bemanningsbarometern för Q3. Jag hoppas att vi då kommer att kunna läsa om positiva förväntningar för […]

Kärnverksamhet Personal

Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Sep 2013
Bemanningsbranschen

Bemanningsföretag är specialister på personal. En av fördelarna med att jobba för ett bemanningsföretag är att man lättare kan byta arbetsplats, utan att för den skull behöva byta anställning. Vid eventuella problem på arbetsplatsen ska den anställde alltid kontakta sin chef på bemanningsföretaget. En dålig arbetsmiljö är en orsak till att många bemanningsföretag tackar nej […]

Första barnboken om jobbet i bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 05 Sep 2013
Arbetsmarknad · Unga

Alla vet vi ju att jobb inom bemanning har blivit väldigt populärt de senaste åren. På tio år har antalet anställda i branschen fördubblats. Från 70 000 per år till 140 000. Då räknar vi alla som någon gång under året jobbar för ett bemanningsföretag; studenter som feriejobbar, seniorer som erbjuder arbetsmarknaden sin expertkunskap i för dem […]

Många vägar till jobb

Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Sep 2013
Arbetsmarknad · Unga

Det finns många vägar till jobb det jobb du och jag har idag. Gemensamt för de flesta är dock att det krävdes arbetslivserfarenhet. Idag får många unga den första arbetslivserfarenheten i bemanningsbranschen. Peter Badh gick den nya yrkesutbildningen MultiSkill i våras, ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Borås stad och Bemanningsföretagen. Den teoretiska utbildningen stod Borås […]