Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag

· ·
Av Henrik Bäckström, 27 Aug 2013

Det är inget lätt uppdrag som väntar en ny generaldirektör. Arbetsförmedlingen sitter på så många stolar att ändan inte räcker till. För att Arbetsförmedlingen ska fungera så krävs en total reformering och ett renodlat uppdrag för myndigheten.

Medlemsföretag i Bemanningsföretagen, rekryterings- och omställningsföretag, har sedan decennier den kunskap och expertis som behövs för att matcha rätt person till rätt tjänst. Bemanningsbranschen är överlägset bäst på att rekrytera och anställa unga och utrikesfödda, så det handlar inte bara om ”lätta” matchningar, om det nu finns några sådana. Redan idag förmedlar branschen jobb till 140 000 personer per år. Av dessa går en tredjedel vidare till anställning i kundföretagen.

Bemanningsbranschen har en unik och nära relation till hela arbetsmarknaden. Våra kollektivavtal omfattar arbetsplatser med tre miljoner anställda i privat och offentlig sektor och företagens kärnverksamhet är matchning. Därtill är branschens företag centrala leverantörer i Arbetsförmedlingens regi och trygghetsråden.

Varför inte göra det enkelt för sig? Använd oss! Arbetsförmedlingen kan byta namn till Myndigheten för administration av arbetssökande och ägna sig åt just vad namnet säger. Lämna övrigt till expertisen.

Några av dessa tankegångar utvecklar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet. Läs debattartikeln här.