Brett stöd i Europa för svenska klagomål


Av Gabriella Sebardt, 22 Aug 2013

shutterstock_142174477

I sommar har bemanningsbranschens europeiska organisation Eurociett inrättat en arbetsgrupp för att stärka det nationella arbetet med att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer. I arbetsgruppen finns bland annat bemanningsbranschen i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Portugal och Sverige representerade.

Det främsta problemet gäller den översyn av begränsningar och förbud mot inhyrning som ingår i direktivet. Sådana hinder ska tas bort om de inte kan motiveras av allmänintresset, något som inte hörsammats av alla.

Vi menar att det inte är acceptabelt att medlemsstaterna först förhandlar fram regler på EU-nivå som ska gälla i samtliga länder, men sedan väljer vilka delar av dessa redan framförhandlade regler som ska införas på det nationella planet.

Bemanningsföretagen har hittills lämnat in tre klagomål till EU som gäller bristerna i Sveriges genomförande. Det finns brett stöd för detta inom den europeiska branschen. För som alla jurister vet kan ju den svage förlora en förhandling men väl vinna en process.