Lärlingplatser inom bemanningsföretag kan ge jobb

· ·
Av Henrik Bäckström, 11 Jul 2013

unga i arbete hanna

– Bättre en fot in på arbetsmarknaden än två utanför, menade Hanna Wagenius, ordförande i Centerns ungdomsförbund.

Att få unga och utlandsfödda i jobb är en kärnkompetens i bemanningsföretag. Såväl i Sverige som internationellt visar bemanningsbranschenen förmåga att rekrytera meritokratiskt, att lyckas med yrkesintroduktioner och att sysselsätta fler unga och utlandsfödda än andra branscher. Under 2011 jobbade 140 000 personer i den svenska bemanningsbranschen. Över hälften av dem var under 29 år. Det här kan du läsa om i broschyren ”Tillsammans i arbete”

Ämnet diskuterades under Almedalsveckan av en panel bestående av Hanna Wagenius, ordförande, Centerns ungdomsförbund, Magda Rasmusson, språkrör, Grön ungdom, Darko Davidovic, förbundsjurist, IF metall, Elisabeth Svantesson (m), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Martina Lind, moderator, samt undertecknad. Frågeställningarna var:

Hur kan bemanningsbranschens möjligheter användas för att få unga och utlandsfödda i jobb?

Hur många jobb kan skapas för unga och utlandsfödda med bättre politiska förutsättningar?

Hur kan en överenskommelse om lärlingsplatser i bemanningsbranschen se ut?

Titta på panelens åsikter och hela seminariet via Bambuser här: