Trygg väg till jobb

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Jun 2013

trygg

Foto: anjakb

Bemanningsbranschen är värdefull för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det finns fler ungdomar och invandrare i bemanningsbranschen än i de flesta andra sektorer på arbetsmarknaden. Personalens anställningstrygghet är inte tillfällig, även om arbetsplatsen kan vara det.

Mellan 2007 och 2011 ökade antalet utrikes födda inom bemanningsbranschen med 33 procent medan ökningen på den övriga arbetsmarknaden låg på 16 procent.

Under 2011 anställde bemanningsbranschen 27,5 procent i åldersgruppen 16 – 24 år, att jämföra med 10,2 procent i samma ålderskluster på hela arbetsmarknaden.

Den särskilda auktorisationen, som är en viktig del av den svenska bemanningsbranschen, innebär att företagen måste uppfylla en mängd villkor som att vara bundna av kollektivavtal och underkasta sig en årlig granskning av sin verksamhet.

Auktorisationen gör att oseriösa aktörer har svårt att tränga undan dem som vill erbjuda bra villkor.