Schysst bemötande hos kunden


Av Lena Martinell Åkerblom, 20 Jun 2013

Det finns en stor variation av yrken i den svenska bemanningsbranschen. Här finns anställda läkare, tekniker, sjuksköterskor, ekonomichefer såväl som truckförare och callcenterpersonal – så gott som samtliga yrken på den svenska arbetsmarknaden.

6 av 10 i bemanningsbranschen är tjänstemän

45 procent har eftergymnasial utbildning, att jämföra med 34 procent av hela den vuxna, svenska befolkningen

Närmare 4 av 5 bemanningsanställda säger sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda

Mer om vad personalen tycker finns i Jobbet i bemanningsbranschen, en studie av de anställdas situation.

Med de positiva tonerna önskar jag dig en glad midsommar!