Regeringen anmäls till EU

· ·
Av Gabriella Sebardt, 18 Jun 2013

Doctor holding a stetscope

Sjukvårdspersonal anställd av landstinget tvingas sitta i jobbkarantän om de byter arbetsgivare till ett bemanningsföretag. Det visar två exempel som beskrivs i vår debattartikel på SvD Opinion. Men det finns inget stöd i lag. Nu anmäler Bemanningsföretagen den svenska regeringen till EU-kommissionen.

Karensregeln avskaffades av riksdagen, men trots detta tillämpar ett flertal myndigheter, kommuner och landsting fortfarande karensregeln.

Avskaffandet av karensregeln är en följd av genomförandet av Bemanningsdirektivet, vilket skedde genom lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet. Flera delar av direktivet har dock inte införlivats i Sverige, varför bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen och dess medlemmar nu ser sig tvungna att lämna in ett formellt klagomål mot konungariket Sverige.