Företrädesrätt vid inhyrning

·
Av Gabriella Sebardt, 04 Jun 2013

Sedan i våras sitter jag återigen för Bemanningsföretagens räkning i referensgruppen till en utredning. Sist det begav sig gällde det bemanningsdirektivets genomförande. Nu handlar det om inhyrning och företrädesrätt till återanställning.

Utredningen är ett resultat av den kompromiss som ledde fram till att minoritetsregeringen till slut kunde lägga fram ett förslag till uthyrningslag som kunde accepteras av riksdagen.

Hittills har ett möte hållits men fler är inplanerade året ut.

Den stora frågan är hur stor frågan om företrädesrätt vid inhyrning faktiskt är. Merparten av referensgruppens första möte ägnades åt att diskutera hur den undersökning ska utformas som kan ge svar på detta.

Den minnesgode vet att företrädesrätten fick intensiv uppmärksamhet i avtalsrörelsen 2010. Missbruket påstods vara omfattande men några konkreta exemplen gavs aldrig. Flera uppgörelser nåddes mellan parterna på arbetsmarknaden om hur frågan ska hanteras men få av dessa har använts.

Tack och lov ingår det inte i utredningsuppdraget att lägga fram några som helst lagförslag.

Jag hoppas att det ska visa sig att bristen på konkreta exempel i avtalsrörelsen 2010 berodde på att det inte finns några. Frågan inställer sig: ”If it ain’t broke why fix it?