Trettiåttan i himlen in?

·
Av Henrik Bäckström, 30 Maj 2013

Foto: Boris Mitendorfer Photography

Foto: Boris Mitendorfer Photography

Lyssnade för en stund sedan till denna gamla goding, om fallfärdiga 34:an, med Per Myrberg.

Refrängen lyder:

Ja nu är det slut på gamla tider
nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela rasket rivas,
nu ska hela rasket bort.
Så jag tar farväl
och stora tårar rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider,
nu går trettifyran i himlen in.

Då slog det mig att texten idag också kan användas på en av bestämmelserna i paragraf 38 i MBL, 38:an alltså, nämligen slutklämmen eller refrängen på denna paragraf. Den känns lika otidsenlig som 34:an. Faktiskt.

Av 38 § MBL följer att innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid ska vara arbetstagare hos honom, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Skyldigheten att förhandla gäller dock inte om arbetet som ska utföras är kortvarigt och av tillfällig natur eller om det kräver särskild sakkunskap.

Men, det är inte slut här, för nu kommer 38:ans refräng:

Detta undantag är emellertid inte tillämpligt vid inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag enligt 38 § andra stycket MBL, det s.k. ”undantaget från undantaget”.

Denna reglering i 38:an, känns onekligen lika gammal och trött som 34:an i sången.

Frågan är om några tårar rullar på min kind när rasket rivs…