Bemanningsjubel till nytta för alla


Av Lena Martinell Åkerblom, 28 Maj 2013

Under takkronorna på Berns

Förra veckan hade vi Bemanningsföretagens jubileumsgala på Berns Salonger, en av årets höjdpunkter. En helkväll med alla våra underbara medlemmar och spännande gäster. I vimlet syntes våra samarbetspartners, politiker och tjänstemän, representanter för de politiska partierna och fackliga- och arbetsgivarföreträdare. Avspända och glittrande, diskuterande och reflekterande.

Tillsammans firade vi att det i år är 25 år sedan branschens dåvarande organisation HAO träffade kollektivavtal med HTF och att det är 20 år sen riksdagen röstade igenom ny lagstiftning som avskaffade i stort sett all särreglering av personaluthyrning och privat arbetsförmedling. Det första kollektivavtalet träffades alltså fem år innan personaluthyrning blev lagligt, men det visar bara hur framsynta parterna varit. Historien om hur det gick till finns att läsa i Hyrt går hem, boken om branschens historia.

Sist men inte minst firade vi också att det är 10 år sedan Bemanningsföretagen bildades. Under dessa tio år har branschen fördubblats. Idag har vi 500 medlemmar med mer än 60 000 anställda.

Temat för kvällen var hur bemanningsbranschen är till nytta för alla åldrar. Ungas väg in på arbetsmarknaden går ofta via bemanningsföretag, de använder bemanningsjobbet till att få yrkeserfarenhet och prova på olika arbetsplatser. Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 jämfört med näringslivet i stort.

Ett jobb i bemanningsbranschen är senare i yrkeslivet ett sätt att byta arbetsplats eller byta spår i arbetslivet. Det ger stora utvecklingsmöjligheter och bygger ett konkurrenskraftigt CV. En fjärdedel av de som är anställda i bemanningsbranschen var tidigare fast anställda på något annat företag.

Omställning hjälper personer som sagts upp att hitta vägen framåt på arbetsmarknaden. Nytt jobb, utbildning eller eget företagande. Arbetslösa hittar ofta vägen tillbaks till arbetslivet med bemanningsbranschen som jobbförmedlare. En tredjedel av de som är anställda i bemanningsbranschen var tidigare arbetslösa.

Äldre som inte vill sluta jobba när de går i pension har mer och mer börjat jobba via bemanningsföretag. De får extrainkomster och väljer själva vilken balans mellan arbete och fritid de vill ha.

Tack alla som var med för att ni hjälpte oss att fira! Om ytterligare tio år har vi förstärkt innanförskapet för ännu fler personer som står långt från arbetsmarknaden, vi har hjälpt ännu fler personer som vill utvecklas i sina yrkesroller och vi har stöttat ännu fler företag som har behov av kompetensen.