Sanningar om bemanning

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 21 Maj 2013

Bemanningsbranschen är en kvalificerad bransch med nöjda medarbetare som innehåller en stor variation av yrken. Man återfinner läkare, tekniker, sjuksköterskor, ekonomichefer såväl som truckförare och callcenterpersonal – så gott som samtliga yrken på den svenska arbetsmarknaden.

• 6 av 10 i bemanningsbranschen är tjänstemän.

• 45 procent har eftergymnasial utbildning, att jämföra med 34 procent av hela den vuxna, svenska befolkningen.

• Närmare 4 av 5 bemanningsanställda säger sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda.

Det du!