Vi har gjort vårt – vem gör resten?

· ·
Av Henrik Bäckström, 17 Maj 2013

Som alla vet har olika branscher och sektorer på arbetsmarknaden olika regler avseende anställningsformer, anställningsvillkor, lönenivåer, försäkringar och pensioner och andra bransch- eller sektorspecifika regler.

Dessa regelverk har vuxit fram för att företag, andra arbetsgivare och arbetstagare möter olika verkligheter. Det är skillnader i verksamhetsförutsättningar för en statlig myndighet jämfört med för ett pappersbruk. Det är skillnader i beläggning för en restaurang jämfört med för ett sjukhus. Det är skillnader i att driva en livsmedelsbutik jämfört med att driva ett byggföretag. Det är skillnad mellan en kommun och en advokatbyrå.I ett politiskt perspektiv är det förstås lätt att klumpa ihop alla dessa disparata branscher och sektorer och argumentera samt lagstifta att lägsta verksamhetsförutsättningar för ett bemanningsföretag är att smälta ihop alla dessa disparata regelverk och kommendera bemanningsföretag att rätta sig efter alla andras verksamhetsförutsättningar. Undrar stillsamt vilken annan bransch eller sektor som skulle godta det?Nåväl, bemanningsbranschens företag har rättat sig efter dessa krav, vi har gjort vårt. Det minsta ett bemanningsföretag då kan förvänta sig är förstås att bli betraktad som en riktig arbetsgivare som erbjuder riktiga jobb. Det betyder inte minst att olagliga restriktioner och begränsningar som sätter käppar i hjulen eller häller sirap i maskineriet när det gäller att anlita bemanningsföretag bör tas bort.

Läs utvecklingen av detta resonemang i förordet till Bemanningsföretagens purfärska verksamhetsberättelse.