Fett lätt att få unga i jobb


Av Henrik Bäckström, 15 Maj 2013

Riksrevisionen har precis släppt granskningsrapporten Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen ska effektivt matcha arbetssökande mot arbetsgivare och prioritera dem som står långt från arbetsmarknaden. Så hur väl lyckas Arbetsförmedlingen med uppgiften? Inget vidare faktiskt. Granskningen visar att huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3–4 månader. Och inte mycket till jobb blir det i slutändan heller.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ”analysera om regelverket hindrar att arbetssökande ungdomar får tidiga och individuellt anpassade insatser och matchning mot praktik eller arbete”. Eller så kan unga arbetslösa göra det enkelt för sig och vända sig till direkt till ett bemanningsföretag. Fett lätt, fett coolt.