Brev från Bryssel!

Av Gabriella Sebardt, 13 Maj 2013

Våren kom som en klorofyllexplosion och implementeras nu i samtliga buskar och snår i vårt avlånga land. Då går det dessvärre trögare med Bemanningsdirektivets implementerande på den svenska arbetsmarknaden.

Bemanningsföretagen har anmält tillkortakommanden i det svenska genomförandet av Bemanningsdirektivet vid två tillfällen, genom formella klagomål till EU-kommissionen. Dels i mars 2012 för icke-införande och ytterst bristfällig gjord inventering av förekommande illegala begränsningar (enligt artikel 4.2), dels 5 november 2012 för frånvaro av artikel 4.1 i den svenska lagförslaget.

Och plötsligt händer det: DG Employment skickar oss ett brev om att vårt novemberklagomål nu är under beredning, men att det kommer att ta sin tid! Ja, det går inte fort, men skam den som ger sig. Snart, snart kommer våren till bemanningsbranschen.