Bemanning samverkar med tekniskt college i Göteborg

· · ·
Av Extrabloggare, 07 Maj 2013

Luis Young, Göteborgs tekniska college, Robert Jonsson, Tranpenad, Tarek Mourad, Randstad, Johannes Hedlund, Speed

 

Bemanningsföretagen vill som branschorganisation medverka till att sänka trösklarna för unga personer som är på väg ut på arbetsmarknanden.  Det yrkesutbildningsprojekt mellan bemanningsbranschen och Göteborgs stad som är ett led i detta arbete är snart inne i den kanske viktigaste fasen –praktiken för de elever som är intresserade.

Syftet med att integrera bemanningsbranschen i kommunal utbildning är att ge eleven möjlighet att bekanta sig med hur det fungerar att vara anställd av ett bemanningsföretag men kanske det allra viktigaste  är att skapa relationer mellan utbildning och arbetsmarknad där bemanningsbranschen agerar kompetensförsörjare. De personer som går utbildningen kommer ofta från andra länder och har inte alltid de kontakter och nätverk som är nödvändiga för att i konkurrens få in en fot på arbetsmarknaden.

Företagen ser en stor samhällsnytta i att vara med i projekt som syftar till att främja mötet mellan individ och arbetsgivare. De hoppas på att utbildningsupplägget kan vara startskottet för en kontinuerlig samverkan mellan skola och bemanningsföretag, som har som verksamhetsidé att matcha rätt kompetens med rätt jobb.

De två första grupperna har påbörjat en av de två ettåriga utbildningarna inom Industriteknik alternativt Fordonsteknik och är om några månader redo för att på allvar ta ansvar för sin framtida arbetssituation och därmed ta chansen att bli presenterad för arbetsmarknaden med hjälp av bemanningsbranschen.

För några dagar sedan träffade några av de deltagande bemanningsföretagen Tranpenad Bemanning, Randstad och Speed  utbildningsledaren för Göteborgs tekniska college ute på utbildningsplatsen vid Volvo Torslanda för att diskutera praktikperioden.  Eleverna fick då också möjlighet att träffa företagen och påbörja relationsskapandet, något som var mycket uppskattat.

Eleverna fick en första inblick i bemanningsbranschen som rekryterare och fick förklarat  för sig hur viktigt det är att göra sig anställningsbar och ta ansvar för sitt yrkesliv. Branschen visade på sin centrala funktion i rekryteringsprocessen och den kommande praktiken syftar till att ge de elever som valt praktik i bemanningsbranschen fler värdefulla tips på hur de kan möta arbetslivet på bästa sätt. Något som också är a och o för företagen, som ansvarar för att kundföretagen blir nöjda med de personer som de får presenterade för sig.

Därför är praktikmomentet uppbyggt så att eleverna skriver personligt brev och CV och går på sin första anställningsintervju hos bemanningsföretaget, som sedan följer upp intervjuerna och ger feedback.

Lika viktigt som det är för eleverna att skapa kontakter är det för bemanningsföretaget att få möjlighet att träffa individer med driv och vilja och som vill göra kärriär, eller bygga CV via bemanningsbranschen. Denna ömsesidighet i praktikmöjligheten gynnar både företag och elever.

På mötet enades deltagarna om att praktiken inte kan förväntas vara så snäv att den faller exakt inom ramen för vad eleven läser utan att avgränsningen blir ”Industri”. Eleven får under praktiken en förståelse för hur branschen fungerar, det vill säga att eleven till en början inte alltid arbetar med vad den främst önskar men inom ramen för sitt yrkesområde.  För att summera ger praktiken eleven möjlighet att få en förståelse för en bemanningskonsults vardag. Värdet för eleverna är att arbeta på sin anställningsbarhet, det vill säga visa upp sin person och få kontakt med både bemanningsföretag och olika kundföretag och på så vis öka sitt nätverk och chanserna till anställning efter slutförd utbildning. Värdet för bemanningsföretag är förutom den samhälleliga nyttan att få en tidig kontakt med elever som har en vilja att arbeta.

Under augusti månad introduceras eleverna ytterligare till branschen och förbereder sig genom att lyssna till branschföreträdare som beskriver kollektivavtal  och individens skyldigheter och rättigheter innan det är dags för själva praktiken.

Christina Ekdahl, projektledare Compenza

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011 med ansvar för bland annat samarbeten med universitet och högskolor. Christina är projektledare för pilotprojektet som nämns i texten.