En global utblick


Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2013

Branschens internationella organisation CIETT publicerar varje år sin Economic Report. Den senaste är huvudsakligen baserad på data från 2011. Efter finanskrisen repade sig bemanningsbranschen åter. Av den globala rapporteringen framgår att finanskrisen satte sina spår över hela världen.

2011 jobbade 46 miljoner personer någon gång i branschens företag. Motsvarande 12,4 miljoner heltidsjobb. Den totala försäljningen uppgick till 259 miljarder euro.

Dock konstateras att den europeiska industrin präglades av nedgång i början av 2012, vilket även den japanska marknaden led av. USA däremot har visat upp en positiv trend för både 2011 och 2012.

Bemanningsbranschen och bemanningsjobb spelar en viktig roll i jobbomställningar: från utbildning till jobb, från jobb till jobb, från visstidsjobb till fasta jobb, för utsatta grupper både på och utanför arbetsmarknaden. Vidare visas åter på att bemanningsbranschen skapar jobbtillfällen som inte annars skulle skapas, förbättrar kundföretagens konkurrenskraft och anställdas anställningsbarhet.

Därigenom skapas bättre förutsättningar för en arbetsmarknad som bättre svarar mot människors och företags behov.