Vårdbemannare förser vården med personal


Av Extrabloggare, 09 Apr 2013

Det var med stort intresse jag tog del av Mats Erikssons (M) ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation uttalande i Dagens Samhälle den 28 mars 2013 där han sätter ett stort hopp till att landstingen ska minska användningen av bemanningsföretag. Vi i vår bransch hjälper till att effektivt förse vården i Sverige med resurser i form av läkare och sjuksköterskor. Personal som i många fall är avgörande för att vården ska fungera och för att landstingen ska kunna leva upp till sitt åtagande.

I Sverige råder det långsiktig brist på personal inom vården. Idag saknas det ca 1400 allmänspecialister och enligt alla prognoser kommer denna brist att kvarstå i överblickbar framtid.

Vår roll som bemanningsföretag är att i den här situationen, med permanent brist, försöka optimera vårdresurserna. Att se till att det finns personal åt de vårdbehövande, där vårdens huvudmän inte lyckats skaffa personal. Genom att hitta personal och fördela dem till platser där behoven är stora tillförs fler läkare och sjuksköterskor än vad som annars finns tillgängliga.

Mats Eriksson beskriver vår verksamhet som dyr. En diskussion om kostnader kräver tydlighet och jämförbarhet. Därför undrar vi vilka kostnader han jämför med. Att ha en resursläkare kostar ju mer än att inte ha någon läkare alls, men vi hoppas att Mats Erikssons kostnadsjämförelse inte bygger på att patienterna helt ska stå utan läkare. Tyvärr är det ändå så vi måste tolka honom.

Diskussionen om kostnader är komplicerad. Det är ju inte heller rimligt att jämföra kostnaden för resurspersonal med vårdhuvudmännens ordinarie kostnader för personal, eftersom huvudmännen misslyckats att fylla sina personalbehov med de villkor de erbjuder idag. Alltså måste den alternativa kostnaden till resurspersonal bedömas på annat sätt. Vi undrar därför hur Mats Eriksson jämför och har därför ställt ett öppet brev till honom.

Personal från bemanningsföretag, i detta fall läkare och sjuksköterskor, är en del av lösningen att hantera personalbristen. Att snabbt kunna gå in och fylla personalluckor eller att bemanna vårdcentraler i glesbygden är helt avgörande för patienternas säkerhet och för de olika landstingens möjligheter att leva upp till vårdgarantin och lagens krav på lika vård för alla. Utan resurspersonal på sjukhus och vårdcentraler blir det sämre tillgänglighet och sämre vårdkvalitet.

SKL:s spariver kommer ju inte att förändra det faktum att människor blir sjuka och behöver vård i en allt mer åldrande befolkning.

Enligt Läkarförbundets rapport om primärvården nyligen, jobbade 949 läkare från bemanningsföretag på vårdcentraler en vanlig tisdag i Sverige.

Det är tusentals patienter som får träffa en läkare varje dag och miljontals varje år!

Eva Domanders, legitimerad sjuksköterska och affärsområdeschef Dedicare