Tillsammans för en bättre vård

·
Av Gabriella Sebardt, 08 Apr 2013

I slutet av 2012 läste vi en debattartikel i DN där företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade en gemensam strategi för landstingen för att halvera beroendet av bemanningsföretag fram till 2014.

När vi hostat upp kaffet ur vrångstrupen satte vi oss ner och funderade på hur vi skulle få SKL att se på vårdbemanning som en lösning och inte ett problem för vården i Sverige.

Vi har nu haft ett mycket givande första möte med representanter för SKL, där vi fick möjlighet att presentera Bemanningsföretagen och auktorisationen i allmänhet, och vårdbemanning i synnerhet. Vi fick ta del av de problemställningar de stod inför, och vi kunde prata om det som bekymrade oss. Vi presenterade vidare några tankar och förslag om hur vi skulle kunna samverka för en bättre vård i hela landet.

  • Ett branschråd som kan verka för effektiv användning för att nå vårdens långsiktiga mål.
  • Att tänka kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i upphandlingarna.
  • Att verka för en sanktionerad efterlevnad av ramavtal och för uppföljning av leverantörer.

Vi ser mycket fram emot att prata vidare om detta och annat inom de närmaste månaderna.