Arkiv för april 2013

Antal poster: 10

Hyrläkare räddar vården

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Apr 2013
Vård

För alla som ansvarar för vården måste det vara patienternas behov som står i centrum. Det är deras rätt till kvalitativ vård som är huvuduppgiften. Det skriver medlemsföretagare i en debattartikel i Dagens Samhälle. Så sant som det var sagt!

AFs modell för upphandling fungerar inte

Av Henrik Bäckström, 24 Apr 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

”Sex av bolagen har bara fått bonus för färre än tre procent av deltagarna” säger SVT om underleverantörer till Arbetsförmedlingen. Men anledningen till detta är att bonusen är för krånglig för underleverantörer att utkräva – inte att bolagen inte uppfyller kraven. Arbetsförmedlingens egna siffror visar att bonus vore motiverad i 30 procent av fallen. Trestegsraketen, […]

Effektiva rättsmedel behövs

Av Henrik Bäckström, 22 Apr 2013
Bemanningsdirektivet

I torsdags var jag inbjuden till EU-kommissionen. DG Employment (Arbetsmarknadsdepartementet) upprätthåller en expertgrupp bestående av två representanter från respektive medlemsstat. Därutöver inbjuds till varje möte arbetsmarknadens parter. Detta var det åttonde mötet sedan bemanningsdirektivet antogs 2008 i EU-parlamentet. Detta möte handlade i första hand om artikel 10 (effektiva rättsmedel). I följande tio punkter framförde jag […]

Världspremiär på bloggen

Av Hanna Byström, 18 Apr 2013
Kollektivavtal

Vi som förhandlar bemanningsavtalen arbetar ständigt med att fylla vår arbetsgivarguide på webben med texter och kommentarer för att göra kollektivavtalens innehåll mer lättbegripliga. Texter i all ära – nu är det dags för film! En film för att beskriva LO-avtalets lönesystem och hur man fastställer en jämförbar grupp. Fram med popcorn, föreställningen börjar. Nästa […]

Om jobbcoachning…

Av Henrik Bäckström, 16 Apr 2013

… har jag tre saker att säga 1. Arbetsförmedlingens ska lära sig upphandling Arbetsförmedlingen har experimenterat med prissättning, affärsmodeller, upphandlingsförfarande, tjänstens innehåll med mera. Att jobba integrerat tillsammans med leverantörer för att forma förutsättningar för hur människor på bästa sätt kommer till jobb skulle vara fruktsamt. Så sker inte idag, trots ihärdiga påtryckningar från branschen. […]

En global utblick

Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2013
Bemanningsbranschen

Branschens internationella organisation CIETT publicerar varje år sin Economic Report. Den senaste är huvudsakligen baserad på data från 2011. Efter finanskrisen repade sig bemanningsbranschen åter. Av den globala rapporteringen framgår att finanskrisen satte sina spår över hela världen. 2011 jobbade 46 miljoner personer någon gång i branschens företag. Motsvarande 12,4 miljoner heltidsjobb. Den totala försäljningen […]

Vårdbemannare förser vården med personal

Av Extrabloggare, 09 Apr 2013
Vård

Det var med stort intresse jag tog del av Mats Erikssons (M) ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation uttalande i Dagens Samhälle den 28 mars 2013 där han sätter ett stort hopp till att landstingen ska minska användningen av bemanningsföretag. Vi i vår bransch hjälper till att effektivt förse vården i Sverige med resurser i form av […]

Tillsammans för en bättre vård

Av Gabriella Sebardt, 08 Apr 2013
Inhyrning · Vård

I slutet av 2012 läste vi en debattartikel i DN där företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade en gemensam strategi för landstingen för att halvera beroendet av bemanningsföretag fram till 2014. När vi hostat upp kaffet ur vrångstrupen satte vi oss ner och funderade på hur vi skulle få SKL att se på […]

Vi vill ha politiker som tänker själva

Av Extrabloggare, 04 Apr 2013
Vård

Nu skriver massmedia åter om de höga kostnaderna för läkare inhyrda från bemanningsföretag. Det sägs att det hyrdes in läkare för 2,3 miljarder under 2012. Dels kan siffran betvivlas, eftersom man verkar räkna in all vårdbemanning och inte bara läkare. Dels verkar man även räkna landstingsanställda vikarier eller läkare med enmansbolag som hyr ut sig […]

Permanent behov, forts.

Av Henrik Bäckström, 02 Apr 2013
Arbetsmarknad · Inhyrning

Apropå Ylva Johanssons blogginlägg häromdagen att arbetsgivare ska begränsa sin personalinhyrning om ett varaktigt och permanent behov av arbetskraft föreligger har jag ännu en liten historia. Den här gången handlar den om socialdemokratiska riksdagsmännens eget kansli i Riksdagens hus. I höstas var jag på besök i socialdemokraternas riksdagskansli för att träffa en av de socialdemokratiska […]