Belöna den som är konstruktiv


Av Gabriella Sebardt, 26 Mar 2013

Konstruktiv kritik för utvecklingen framåt. Utan den konstruktiva kritiken skulle akademikervärlden stå och stampa på samma ställe. Samma sak gäller företagande och arbetsmarknad. Därför inrättade vi Bemanningsföretagens kritikerpris för två år sedan.

Syftet med priset är att uppmärksamma de av våra kritiker som genom en konstruktiv dialog bidrar till att föra diskussionen om bemanningsbranschen framåt.

Senast den 8 april kan du nominera din favorit till årets kritikerpris. Det kan vara vem som helst som du tycker på ett konstruktivt sätt har kritiserat bemanningsbranschen i tal eller skrift. Den nominerade ska vara verksam i Sverige och ha riktat kritik mot den svenska bemanningsbranschen.

2012 års vinnare var Darko Davidovic, förbundsjurist vid IF Metall. Han fick priset för att ”genom en kristallklar öppenhet och ett pedagogiskt förhållningssätt via moderna plattformar ha visat en skarp förmåga att lyfta perspektivet kring de bemanningsanställdas villkor, dock alltid med modet att visa vad som uppfattas som brister och fel”.

2011 års vinnare var Sam Dandemar, egenföretagare, tidigare ombudsman inom HTF och Unionen. Han fick priset för att ”tidigt ha identifierat bemanningsbranschens förtjänster och enträget arbetat med att utveckla de bemanningsanställdas villkor, dock utan minsta tillstymmelse till överseende med uppfattade brister och fel”.

Årets pris delas ut vid Bemanningsbranschens Jubileumsgala den 21 april.