Tar tempen på Norden


Av Henrik Bäckström, 25 Mar 2013

Foto: stefano.petraz

I februariutgåvan av The Global Recruiter återfinns en intervju om den nordiska bemannings- och rekryteringsmarknaden.

Artikelförfattarens rubriksättning lyder: The young guns. Så är det. Bemanningsmarknaden är relativt ung i Sverige. I synnerhet om man jämför med Storbritannien och Nederländerna.

Får vi några år till på nacken så kommer säkert även den nordiska marknaden att relativt sett vara i paritet med de äldre marknaderna. I storleksordning skulle det innebära en fördubbling.