Vad göra med Arbetsförmedlingen


Av Henrik Bäckström, 21 Mar 2013

Foto: born1945

I Ekot häromdagen uppgav Arbetsförmedlingens GD att hon känner vårvindar med avseende på arbetsmarknadens utveckling. Jag måste då tillstå mig att fråga i vilken landsända hon befann sig då. I synnerhet då de flesta andra bedömare snarare känner en rå höstkuling.

Generaldirektören fick även frågan vilka åtgärder som ska råda bot på Arbetsförmedlingens låga förtroende bland allmänheten. Svaret var: att bejaka att kunden alltid har rätt.

Nåväl, vi får se hur den strategiska inställningen tar sig uttryck framöver.

På samma tema läser jag DN-intervjun den 6 mars med styrelseordförande i Svenskt Näringsliv Kenneth Bengtsson  (endast papperstidningen) i samband med publicering av den nya boken ”Jobbskaparna, företagande, utanförskap och mångfald”.

Hans förundran över Arbetsförmedlingen måste jag säga att jag delar. Förtroendet för verksamheten är lågt bland många politiska partier, näringsliv och allmänhet. Ändå verkar inget hända. Som Bengtsson säger: ”Vi hör att det ska hända, men vi ser det inte”.

Såg också att Arbetsförmedlingen, Företagarna och regeringen har skapat ett nytt banbrytande stort projekt. Sex arbetsförmedlare ska sitta på sex regionala Företagarna-kontor och skapa jobb.

Kanske detta är vårvinden?

Alla ska vi dra strån till stacken så att arbetsgivare och arbetstagare finner varandra. Vi ber att få återkomma med vårt förslag