Kvalificerad bransch med nöjda medarbetare


Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Mar 2013

Det finns en stor variation av yrken i den svenska bemanningsbranschen. Man återfinner läkare, tekniker, sjuksköterskor, ekonomichefer såväl som truckförare och callcenterpersonal – så gott som samtliga yrken på den svenska arbetsmarknaden.

  • 6 av 10 i bemanningsbranschen är tjänstemän
  • 45 procent har eftergymnasial utbildning, att jämföra med 34 procent av hela den vuxna, svenska befolkningen
  • Närmare 4 av 5 bemanningsanställda säger sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda

Mer om bemanningskonsulterna och hur nöjda de är med bemanningsjobbet finns att läsa i rapporten Jobbet i bemanningsbranschen.