Regeringens utredning fredagsmys

· ·
Av Henrik Bäckström, 15 Mar 2013

Foto: Mr. Ducke

Idag välkomnar vi regeringens beslut om att utreda eventuella felaktiga utbetalningar ”inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med inriktning mot utbetalningar till arbetsgivare och externa leverantörer” som det står i pressmeddelandet.

För att bli auktoriserad medlem i Bemanningsföretagen krävs att man uppfyller tolv villkor. Man ska bland annat ha betalt skatter och avgifter och avge en omfattande och detaljerad redogörelse för hur omställningsverksamheten bedrivs. Målet är att branschen ska fungera enligt våra gemensamma, högt ställda krav.

Den 31 mars 2014 ska utredningen vara klar, och det är Anne-Marie Qvarfort, för närvarande generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som är satt att leda arbetet.

För våra auktoriserade medlemmar, det trygga och professionella alternativet, är det nödvändigt och utvecklande med en översyn. Vi lutar oss tillbaka i soffan med chips och dip och väntar tryggt på resultatet.