Här finns ekonomjobben

·
Av Henrik Bäckström, 14 Mar 2013

Förut var karriärer ganska okomplicerade – ett vanligt karriärtips var att byta arbetsplats två gånger i livet. I dagsläget är det svårt, ens med en kvalificerad utbildning, att komma in på arbetsmarknaden. Enligt rapporten Bemanning nya vägen till jobb för ekonomer har landets ekonomer, och speciellt de kvinnliga i Stockholm, förstått att bemanningsbranschen är en effektiv väg för både insteg och arbetsplatsbyte. Och mer än var tionde ekonom etablerar sig på arbetsmarknaden via bemanningsbranschen.

En av de många kvinnor som gått den vägen är Luting Mao som berättar hur hon gjorde i ett inslag i regionala nyhetsprogrammet ABC (8:20 in i programmet). Lutings historia är ett klassiskt exempel på hur bemanningsbranschen fungerar som både språngbräda in och kontaktväg för vidare karriär.

I Sverige finns det i dag runt 100 000 yrkesverksamma ekonomer. Av dem är motsvarande 5 000 årsanställda inhyrda ekonomikonsulter i bemanningsbranschen.

Bemannings- och rekryteringsföretag är specialister på att värdera kompetens, så det är inte förvånade att en sådan kvalificerad yrkesgrupp som ekonomer har hittat detta utmärkta sätt att antingen få sitt första eller nästa jobb via bemanningsbranschen.