Vad är permanent behov av arbetskraft?

·
Av Henrik Bäckström, 12 Mar 2013

Foto: bisonblog

I Ylva Johanssons blogg häromdagen kunde jag återigen få mig till livs att arbetsgivare ska begränsa sin personalinhyrning om ett varaktigt och permanent behov av arbetskraft föreligger. Nu är det nog dags att traska ut i verkligheten återigen. Jag sträcker ut min hand och tar den intresserade med på följande lilla resa i ett hus på Gärdet en tisdagsmorgon.

Häromdagen medverkade jag i en intervjustund för ett program i Sveriges Radio. När jag och min facklige kombattant skulle lämna studion för att åka till våra respektive arbetsplatser föreslog jag att vi frågar alla arbetande vi träffar på vägen ut om de är anställda av SR.

Först visade det sig att SR de facto köper in själva programproduktionen från ett mediabolag, där alltså icke-SR anställda gör jobbet. Märkligt, kan man tycka om devisen är att om verksamheten har permanent behov, så ska personalen anställas i egen regi. Men SR har kanske inte varaktigt behov av att producera radioprogram. Vad vet jag?

Nåväl, på vägen ut kom vi fram till säkerhetsvakterna. Nyfiket frågade jag om de tre damerna var anställda av SR. Svaret var nej. De var anställda av ett vaktbolag. Har inte SR varaktigt behov av reception, bevakning och vaktmästeri? Kanske inte.

Några steg senare möter vi en man som ivrigt dammsuger entrémattan. Är du händelsevis anställd av SR? dristade jag mig att fråga. Nä, blev svaret. På skjortryggen stod att läsa Städ AB.

Mitt i den breda och långa korridoren som leder från receptionen har man strategiskt placerat ett runt café. Passade på att fråga några ur personalen om de händelsevis var anställda av SR. Nä, detta café drivs av en krögare och vi är anställda av henne. Kanske SR inte heller ser att fikabehov för personal och gäster är en del av företagets varaktiga behov.

Strax därefter uppenbarar sig lunchrestaurangen. Gissa om personalen som jobbar där är anställda av SR? Faktiskt inte. Men anställda på SR har kanske inte varaktigt behov av lunch.

När vi äntligen kommer utanför radiohusets stora ytterdörr möts vi av en man som jobbar med snöröjning efter nattens ymniga snöfall. Då tänkte jag, denna man måste vara anställd av SR. Det måste ju rimligen finnas ett permanent och varaktigt behov av att såväl personal som radiogäster kan ta sig in i radiohuset. Jag avstod dock från att fråga, då jag kom på att den svenska vintern ju faktiskt inte är varaktig och permanent. Jag menar som permafrosten. Därför kom förstås snöröjaren från ett bemanningsföretag.