Arkiv för mars 2013

Antal poster: 9

Belöna den som är konstruktiv

Av Gabriella Sebardt, 26 Mar 2013
Bemanningsbranschen

Konstruktiv kritik för utvecklingen framåt. Utan den konstruktiva kritiken skulle akademikervärlden stå och stampa på samma ställe. Samma sak gäller företagande och arbetsmarknad. Därför inrättade vi Bemanningsföretagens kritikerpris för två år sedan. Syftet med priset är att uppmärksamma de av våra kritiker som genom en konstruktiv dialog bidrar till att föra diskussionen om bemanningsbranschen framåt. […]

Tar tempen på Norden

Av Henrik Bäckström, 25 Mar 2013
Bemanningsbranschen

I februariutgåvan av The Global Recruiter återfinns en intervju om den nordiska bemannings- och rekryteringsmarknaden. Artikelförfattarens rubriksättning lyder: The young guns. Så är det. Bemanningsmarknaden är relativt ung i Sverige. I synnerhet om man jämför med Storbritannien och Nederländerna. Får vi några år till på nacken så kommer säkert även den nordiska marknaden att relativt […]

Vad göra med Arbetsförmedlingen

Av Henrik Bäckström, 21 Mar 2013
Arbetsförmedling

I Ekot häromdagen uppgav Arbetsförmedlingens GD att hon känner vårvindar med avseende på arbetsmarknadens utveckling. Jag måste då tillstå mig att fråga i vilken landsända hon befann sig då. I synnerhet då de flesta andra bedömare snarare känner en rå höstkuling. Generaldirektören fick även frågan vilka åtgärder som ska råda bot på Arbetsförmedlingens låga förtroende […]

Kvalificerad bransch med nöjda medarbetare

Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Mar 2013
Konsulter

Det finns en stor variation av yrken i den svenska bemanningsbranschen. Man återfinner läkare, tekniker, sjuksköterskor, ekonomichefer såväl som truckförare och callcenterpersonal – så gott som samtliga yrken på den svenska arbetsmarknaden. 6 av 10 i bemanningsbranschen är tjänstemän 45 procent har eftergymnasial utbildning, att jämföra med 34 procent av hela den vuxna, svenska befolkningen […]

Regeringens utredning fredagsmys

Av Henrik Bäckström, 15 Mar 2013
Auktorisation · Jobbcoachning · Omställning

Idag välkomnar vi regeringens beslut om att utreda eventuella felaktiga utbetalningar ”inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med inriktning mot utbetalningar till arbetsgivare och externa leverantörer” som det står i pressmeddelandet. För att bli auktoriserad medlem i Bemanningsföretagen krävs att man uppfyller tolv villkor. Man ska bland annat ha betalt skatter och avgifter och avge en omfattande […]

Här finns ekonomjobben

Av Henrik Bäckström, 14 Mar 2013
Arbetsmarknad · Konsulter

Förut var karriärer ganska okomplicerade – ett vanligt karriärtips var att byta arbetsplats två gånger i livet. I dagsläget är det svårt, ens med en kvalificerad utbildning, att komma in på arbetsmarknaden. Enligt rapporten Bemanning nya vägen till jobb för ekonomer har landets ekonomer, och speciellt de kvinnliga i Stockholm, förstått att bemanningsbranschen är en […]

Vad är permanent behov av arbetskraft?

Av Henrik Bäckström, 12 Mar 2013
Arbetsmarknad · Inhyrning

I Ylva Johanssons blogg häromdagen kunde jag återigen få mig till livs att arbetsgivare ska begränsa sin personalinhyrning om ett varaktigt och permanent behov av arbetskraft föreligger. Nu är det nog dags att traska ut i verkligheten återigen. Jag sträcker ut min hand och tar den intresserade med på följande lilla resa i ett hus […]

Början av 2013 ser tufft ut, eller?

Av Henrik Bäckström, 07 Mar 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsindikatorn

Nästa vecka publiceras Almegas tjänsteindikator. Redan igår fick vi dock i media ledning varthän utvecklingen är på väg. Företagsnära tjänster har sedan hösten haft det besvärligt, eftersom industrin trappat ner. Denna utveckling ses också hos bemanningsbranschen. Andra sidan av myntet är Arbetsförmedlingens betydligt positivare profetia. Analyschefen Tord Strannefors menar att vågen av varsel har kulminerat […]

Inhyrning viktigt för arbetsgivare

Av Henrik Bäckström, 05 Mar 2013
Inhyrning

Det vanligaste skälet för att hyra in personal är att klara tillfälliga arbetstoppar. Det uppger 63 procent av de tillfrågade i en undersökning bland 600 arbetsgivare. Därefter kommer behov att ta in en vikarie för att ersätta en medarbetare som är föräldraledig eller sjuk. Det tredje vanligaste skälet är brådska – rekryteringen måste ske snabbt […]