Sverige inte bäst i klassen

·
Av Henrik Bäckström, 26 Feb 2013

European Union flag

I Sverige har EU:s bemanningsdirektiv bara implementerats till hälften. EU:s krav på att genomlysa hinder för uthyrning och avskaffa omotiverade hinder har inte uppfyllts. Den svenska lagstiftningen saknar regler som säkerställer att det inte införs omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda.

Nu ger EU-kommissionen Sverige en varning för att skyddet för de visstidsanställda inte reglerats. Om regeringen inte presenterar en lösning inom två månader hotar kommissionen med att anmäla Sverige till EU-domstolen.

Man kan tycka vad man vill om bemanningsdirektivet och om reglering av visstidsanställningar, men varför hanterar inte regeringen implementering av EU-direktiv bättre?

Är det juridikkunskaperna som fallerar? Det hjälper inte att göra en halvdan implementering, till slut måste felen åtgärdas. Alla har vi väl i färskt minne hur utstationeringslagen fick skrivas om efter påbud från EU.

Myten att Sverige skulle vara bäst i klassen på att implementera direktiv är just bara det. En myt.