Alla är inte advokater

· ·
Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2013

Socialdemokraterna har satt sig ned och arbetat igenom hur de tycker att Arbetsförmedlingen ska reformeras, och bör tilldelas ett MVG för motivation. Många saker i förslaget är bra och genomtänkt, som intensifiering av kontakter med näringslivet, bättre stöd till de som står långt från arbetsmarknaden och att alla ska ha professionellt stöd. Då blir det stegfel när S föreslår att till exempel ideella organisationer ska hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden.

Att rekrytera och ställa om, som bara är två av de professioner som Bemanningsföretagen ägnar sig åt, är just professioner, hantverk. En del av företagen har ägnat runt 20 år att förfina sitt arbete. I det arbetet finns en auktorisation, ett etablerat kvalitetssäkringssystem för jobbcoacher, som fack och arbetsgivare inom bemanningsbranschen upprätthåller.

Vi vill också säga att det är onödigt att gå över ån efter vatten i fråga om den specialistkompetens med dito förmedlingar som S efterfrågar – den kunskapen finns redan hos våra medlemmar.

I det initiala skedet för användning av jobbcoacher blev Arbetsförmedlingen lite för ivrig och godkände en mängd olika aktörer som inte varit verksamma på jobbcoachmarknaden. Lika lite som alla kan vara advokater eller byggfirmor kan alla vara jobbcoacher. Addera den kunskapen till analysen som vi i stort kan hålla med om, så kan vi närma oss en mer dynamisk matchning och rörelse på arbetsmarknaden än vi gör idag.